6. Rahoitusarvopaperit

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Osakkeet ja osuudet
Jälleenhankinta-arvo (koroton) 65 705 41 955 3 496 12 924

Kirjanpitoarvo 63 969 39 682 2 887 11 631

Erotus 1 736 2 273 610 1 293
Rahoitusarvopaperit sisältävät sijoitusrahasto-osuuksia, joukkovelkakirjoja, osakkeita ja muita vastaavia julkisesti noteerattuja sijoituskohteita.