5. Saamiset

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Pitkäaikaiset
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä

160 947 61 547

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

Lainasaamiset 532 85


Lainasaamiset 506 519 170 183

Muut saamiset 1 488 1 181 12 1 055

Siirtosaamiset 488 15 488

Yhteensä 3 014 1 800 161 617 62 785
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 9 050 6 586 4 241 1

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Myyntisaamiset

1 250 5


Lainasaamiset


8 578


Muut saamiset

40 807 24 386


Siirtosaamiset

1 929

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

Lainasaamiset 40 507Siirtosaamiset 10Lainasaamiset 401 332 121 109

Muut saamiset 1 295 1 709 85 102

Siirtosaamiset 2 025 2 274 214 351

Yhteensä 12 820 11 408 48 648 33 532