Vahva tuloskehitys siivitti investointeja vuonna 2013

VVO investoi noin 220 miljoonaa euroa vuokra-asuntojensa peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen. Vahvaa kasvua kuvasti se, että vuoden 2013 lopussa oli rakenteilla 1 020 vuokra-asuntoa.

VVO-yhtymä Oyj on johtava kiinteistöjen omistamiseen ja asuntojen vuokraukseen erikoistunut yritys. VVO:lla on yli 40 000 vuokra-asuntoa 43 paikkakunnalla. Suurin osa, noin 62 prosenttia, VVO:n omistamista asunnoista kuuluu markkinaehtoisen vuokranmäärityksen piiriin. Muiden asuntojen osalta vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaisesti. Asunto-omaisuuden käypä arvo on yli 3,4 miljardia euroa.

Vuosittain toteutettavan asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan 92 prosenttia asiakkaista suosittelee tai olisi valmis suosittelemaan VVO:ta vuokranantajana. Keskimääräinen asumisaika on 5,9 (5,8) vuotta. Pitkät asiakassuhteet perustuvat vuokra-asuntojen suunnitelmalliseen kunnossapitoon, aktiiviseen asukastoimintaan, toimintaa ohjaavaan hyvään asiakaskokemukseen ja palvelun helppouteen. VVO:n tavoitteena on olla halutuin ja tehokkain vuokranantaja.

Käypä arvo

 

3,4

 

miljardia euroa

 

 

Investoinnit

 

220

 

miljoonaa euroa