2. Aineelliset hyödykkeet

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 228 220 228 377 5 332 5 332

Lisäykset 34 842 216 0

Vähennykset -8 012 -374 -106

Siirrot erien välillä 1 111Hankintameno 31.12. 256 162 228 220 5 226 5 332
Arvonkorotukset 84 84


Kirjanpitoarvo 31.12. 256 246 228 304 5 226 5 332
Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on kohdistettu pysyviin vastaaviin.
Maa-alueisiin on kohdistettu 55,7 (38,1) miljoonaa euroa.1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012


Liittymismaksut
Hankintameno 1.1. 25 737 25 160


Lisäykset 96 18


Vähennykset -112 -71


Siirrot erien välillä 423 631


Kirjanpitoarvo 31.12. 26 144 25 737

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012


Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 2 230 045 2 135 180


Lisäykset 109 327 49 157


Vähennykset -10 179 -10 149


Siirrot erien välillä 23 595 55 857


Hankintameno 31.12. 2 352 788 2 230 045

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -501 979 -454 358


Vähennysten kertyneet poistot 3 010 1 355


Siirtojen kertyneet poistot 0 7


Tilikauden poisto -51 304 -48 983


Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -550 273 -501 979

Arvonkorotukset 2 035 2 035


Kirjanpitoarvo 31.12. 1 804 551 1 730 102

Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on kohdistettu pysyviin vastaaviin.
Rakennuksiin on kohdistettu 165,8 (133,3) miljoonaa euroa.
1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 12 664 12 301 2 465 2 315

Lisäykset 1 253 252 607 160

Vähennykset -126 -53 -76 -10
Siirrot erien välillä 78 164 3

Hankintameno 31.12. 13 869 12 664 3 000 2 465

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -11 298 -10 523 -2 145 -1 945

Vähennysten kertyneet poistot 100 49 54 9

Siirrot erien välillä 0Tilikauden poisto -619 -824 -225 -209

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -11 816 -11 298 -2 315 -2 145
Kirjanpitoarvo 31.12. 2 052 1 366 685 3211 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 9 515 8 619 267 267

Lisäykset 807 322


Vähennykset -94 -2 -73

Siirrot erien välillä 431 577


Hankintameno 31.12. 10 659 9 515 194 267
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -4 563 -3 777 -46 -39

Vähennysten kertyneet poistot 61 1 46

Siirtojen kertyneet poistot 0 -7


Tilikauden poisto -764 -780
-7

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -5 266 -4 563 0 -46
Kirjanpitoarvo 31.12. 5 394 4 952 194 221
1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012


Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 32 437 63 347


Lisäykset 83 951 30 244


Vähennykset -224 -2 372


Siirrot erien välillä -28 018 -58 782


Kirjanpitoarvo 31.12. 88 146 32 437
1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012


Arvonkorotukset
Maa- ja vesialueet

Arvo 1.1. / 31.12. 84 84

Rakennukset ja rakennelmat

Arvo 1.1. / 31.12. 2 035 2 035

Arvonkorotukset on kirjattu 1970-luvulla. Tehdyt arvonkorotukset eivät ylitä arvioituja markkinahintoja.