Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Helsingissä helmikuun 27. päivänä 2014

Riku Aalto                                                                                                 Risto Murto
hallituksen puheenjohtaja                                                                          hallituksen varapuheenjohtaja

 

Tomi Aimonen                               Matti Harjuniemi                                   Olli Luukkainen

Antti Rinne                                     Jan Saarinen                                        Ann Selin

                                                                                                                             

                                                                                                                  Jani Nieminen
                                                                                                                  toimitusjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä maaliskuun 4. päivänä 2014

KPMG Oy Ab

Kai Salli, KHT