Tuloslaskelman liitetiedot


1. Liikevaihto toimialoittain

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Asuntovuokraus 343 357 327 541 573 564
Asuntorakennuttaminen *) 3 251 7 866

Muu toiminta 2 23 9 131 8 280
Yhteensä 346 610 335 430 9 704 8 844
*) sisältää myös vaihto-omaisuuskohteista saadut vuokratuotot