VAIHTUVAT VASTAAVAT

4. Vaihto-omaisuus

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Vaihto-omaisuusosakkeet 10 689 13 443

Maa-alueet ja muu vaihto-omaisuus 31 881 28 495

Vaihto-omaisuus yhteensä 31.12. 42 570 41 938