Osakepääoma ja osakkeet

VVO-yhtymän 10 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2013

Osakkeenomistaja A-sarjan osakkeita, kpl Osuus-%
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 332 330 18,00
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 256 820 16,98
Metallityöväen Liitto ry 717 780 9,70
Rakennusliitto ry 615 300 8,31
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 605 520 8,18
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 554 180 7,49
Ammattiliitto PRO ry 553 320 7,47
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 552 408 7,46
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry 443 270 5,99
Tehy ry Tehy rf 102 560 1,39
Muut 669 072 9,04
Yhteensä 7 402 560 100,00