8. Tilinpäätössiirtojen kertymä

1 000 € Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Kertynyt poistoero 1.1. 13 17

Muutos -3 -4
Kertynyt poistoero 31.12. 10 13Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 31.12. 10 13