Taseet

1 000 € Konserni
31.12.2013
Konserni
31.12.2012
Emoyhtiö 31.12.2013 Emoyhtiö 31.12.2012

VASTAAVAAPysyvät vastaavatAineettomat hyödykkeet 9 857 6 454 1 690 1 509
Aineelliset hyödykkeet 2 182 533 2 022 898 6 105 5 874
Sijoitukset 23 341 23 165 79 653 79 666
Pysyvät vastaavat yhteensä 2 215 731 2 052 517 87 448 87 049

Vaihtuvat vastaavatVaihto-omaisuus 42 570 41 938

Pitkäaikaiset saamiset 3 014 1 800 161 617 62 785
Lyhytaikaiset saamiset 12 820 11 408 48 648 33 532
Rahoitusarvopaperit 63 969 39 682 2 887 11 631
Rahat ja pankkisaamiset 130 446 128 747 3 784 6 741
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 252 819 223 574 216 936 114 689

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 468 550 2 276 091 304 384 201 738

1 000 € Konserni
31.12.2013
Konserni
31.12.2012
Emoyhtiö 31.12.2013 Emoyhtiö 31.12.2012

VASTATTAVAAOma pääomaOsakepääoma 58 025 58 025 58 025 58 025
Ylikurssirahasto 35 786 35 786 35 786 35 786
Arvonkorotusrahasto 1 695 1 600 2 119 2 119
Vararahasto 17 17 17 17
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 856 17 856 17 856 17 856
Edellisten tilikausien voitto 310 315 279 266 11 268 13 829
Tilikauden voitto 74 250 45 854 16 295 12 245
Oma pääoma yhteensä 497 945 438 405 141 367 139 877

Vähemmistöosuus 11 241 12 057


Tilinpäätössiirtojen kertymä

10 13

Pakolliset varauksetMuut pakolliset varaukset 1 348 1 474


Vieras pääomaPitkäaikainen vieras pääoma 1 789 625 1 675 371 107 819 13 477
Lyhytaikainen vieras pääoma 168 391 148 784 55 189 48 372
Vieras pääoma yhteensä 1 958 016 1 824 155 163 008 61 849

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 468 550 2 276 091 304 384 201 738