11. Lyhytaikainen vieraspääoma

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Lainat rahoituslaitoksilta
Ensisijaislainojen seuraavan tilikauden lyhennykset 410 1 109


Asuntolainojen seuraavan tilikauden lyhennykset 949 852


Yhtenäislainojen seuraavan tilikauden lyhennykset 9 222 7 090


Korkotukilainojen seuraavan tilikauden lyhennykset 13 905 10 093


Tertiäärilainojen seuraavan tilikauden lyhennykset 361 285

Lisälainojen seuraavan tilikauden lyhennyksetMuut pitkäaik. lainojen seuraavan tilikauden lyhennykset 34 416 29 704 429 2 525

Limiitit

Saadut ennakot 5 706 5 578
Ostovelat 12 996 5 491 661 357
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat

50 1

Muut velat


153
Muut velat 59 788 59 294 49 457 43 535
Siirtovelat
Korkovelat 14 528 14 567 1 944 35

Palkat sosiaalikuluineen 6 240 6 641 1 762 1 765

Verovelat 5 715 4 061 886

Rakennuttaminen 1 039 1 142


Muut siirtovelat 3 114 2 879
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 168 391 148 784 55 189 48 372