9. Pakolliset varaukset

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Muut pakolliset varaukset 1 348 1 474
Pakollisiin varauksiin sisältyy VVO Kodit Oy:n (VVO Rakennuttaja Oy:n) perustajarakennuttamisen takuuvarauksia kokemusperäiseen arvioon perustuen yhteensä 1,3 (1,5) miljoonaa euroa.