Vastuullisuus on osa VVO:n strategiaa ja jokapäiväistä toimintaa

VVO on pitkäjänteisesti ja vastuullisesti toimiva, luotettava asuntojen omistaja, joka kehittää aktiivisesti vuokra-asumista. Kiinteistöjen ylläpitoon kuuluu oleellisesti pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen korjaustoiminta.

Vastuullisuus on osa VVO:n strategiaa ja jokapäiväistä toimintaa. Toimintaa ohjaavat yhtiön arvot sekä johtoryhmän hyväksymät toimintaperiaatteet: hyvä hallintotapa, eettiset periaatteet, henkilöstö- ja tietoturvapolitiikka, hankintaohjeet ja hyvä vuokratapa.

VVO:n yhteiskuntavastuullisuuden ydin muodostuu asioista, jotka ovat tärkeitä VVO:lle, sidosryhmille, omistajille ja henkilöstölle. VVO:n yhteiskuntavastuun seuranta keskittyy toiminnan kannalta olennaisiin asioihin. Vastuumittarit on ryhmitelty seuraaviin aiheisiin: vastuullinen johtaminen, talous, asiakkuudet ja tuotevastuu, ympäristö ja hankinnat sekä henkilöstöjohtaminen.

VVO:n verojalanjälki 2013, M€