Tunnuslukujen laskentakaavat


Oman pääoman tuotto, % = Voitto ennen satunnaisia eriä - Verot x 100
Oma pääoma + Vähemmistöosuus, vuoden keskiarvoSijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto ennen satunnaisia eriä + Rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - Korottomat velat, vuoden keskiarvoCurrent ratio = Vaihto- ja rahoitusomaisuus 1)
Lyhytaikainen vieras pääomaOmavaraisuusaste, % = Oma pääoma + Vähemmistöosuus x 100
Taseen loppusumma - Saadut ennakotOsakekohtainen tulos, € = Voitto ennen satunnaisia eriä - Verot
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussaOma pääoma / osake, € = Oma pääoma
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussaOsinko / tulos, % = Osinko per osake x 100
Tulos per osake1) Vaihto- ja rahoitusomaisuus vastaa taseen vaihtuvia vastaavia yhteensä.