Markkinaehtoista ja omakustannusperusteista vuokraustoimintaa

VVO:n liiketoiminta sisältää vuokra-asuntojen ja asuinkiinteistöjen omistamista ja vuokraamista.

VVO:n toiminta sisältää vapaarahoitteista ja valtion tukemaa tuotantoa. Liiketoiminta jakautuu markkinaehtoiseen ja omakustannusperusteiseen vuokraustoimintaan. Eri rahoitusmuotojen ominaispiirteet on huomioitu VVO:n toimintamalleissa.

VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Liiketoiminta on jaettu Asiakkuudet-, Investoinnit- ja Kiinteistökehitys-toimintoihin.

Asiakkuudet-toiminto vastaa VVO:n vuokrausliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, asiakastyytyväisyydestä sekä asiakkuuksien hallinnan kustannustehokkuudesta. Toiminto vastaa vuokranmäärityksestä ja ohjaa isännöinti- ja vuokraustoimintaa sekä asukasyhteistyötä VVO-kotikeskusverkoston kautta.

Investoinnit-toiminto valmistelee, ohjaa ja toteuttaa konsernin investointeja ja realisointeja. Toiminto vastaa myös konsernirakenteesta ja yhtiöhallinnosta.


Kiinteistökehitys-toiminto vastaa VVO:n asuntokannan rakennuttamisesta sekä uudistuotannossa että peruskorjauksissa ja ohjaa kiinteistökannan teknistä elinkaarta pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmalla ja tunnistamalla korjaustarpeita. Toiminto vastaa kiinteistöjen ylläpidosta ja kehittää tonttivarantoa.

Vuokra-asuntokanta

Pylväät 1
Markkinavuokra 24 79924799
Omakustannusvuokra 15 39515395