8. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Osinkotuotot
Omistusyhteysyrityksiltä 47 47 47 47

Muilta 132 131 117 121
Osinkotuotot yhteensä 179 178 164 168

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista
Muilta 236 273 65 156
Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 236 273 65 156Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä

6 076 4 380

Muilta 5 116 2 473 1 497 377
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 5 116 2 473 7 573 4 757Osinkotuotot, korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 5 530 2 924 7 802 5 082Sijoitusten arvonmuutokset
Rahoitusarvopapereiden arvonmuutokset 649 652 223 189649 652 223 189
Korko- ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille

-20 -28

Muille -46 483 -53 763 -2 701 -1 110-46 483 -53 763 -2 722 -1 137


Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -40 303 -50 187 5 303 4 133