5. Henkilöstömäärä

Henkilöä Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Konsernin ja emoyhtiön palveluksessa oli
tilikauden aikana keskimäärin
341 343 29 30