10. Välittömät verot

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 17 101 11 129 5 037 4 051
Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos 24,5 % 3 499 5 536

Uuden yhteisöverokannan muutos -19 267


1 333 16 666 5 037 4 051