7. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Kiinteistön hoitokulut
Hallinto 3 734 3 443 2

Käyttö ja huolto 9 080 9 338


Ulkoalueiden huolto 6 802 6 665


Siivous 7 334 7 669


Lämmitys 29 418 27 995


Vesi ja jätevesi 12 857 12 551


Sähkö ja kaasu 6 194 6 442


Jätehuolto 5 999 5 766


Vahinkovakuutukset 1 157 1 120


Kiinteistövero 7 382 7 124 150 147

Korjaukset 48 436 37 771

Muut hoitokulut 12 15

Vuokrat ja vastikkeet 8 300 7 974 495 481
Luottotappiot 2 489 1 901

Muut kulut 15 371 13 553 6 676 6 332
Yhteensä 164 566 149 329 7 323 6 959
Sähkön hankintaa suojattiin pohjoismaisessa sähköpörssissä Nordpoolissa noteeratuin suojaustuottein VVO-konsernin hyväksytyn riskipolitiikan mukaisesti. Vuosille 2013–2017 tehtyjen suojausten markkina-arvo tilinpäätöshetkellä oli -1,2 (-0,5) miljoonaa euroa.
Realisoitumatonta arvonmuutosta ei ole otettu huomioon konsernin tuloksessa eikä taseessa.

Tilintarkastajan palkkiot

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
Tilintarkastuspalkkiot 134 126 21 20

Veroneuvonta 18 31 18 31

Muut palkkiot 6


Neuvontapalvelut 41 38 41 38