6. Poistot ja arvonalennukset

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 53 700 51 277 691 423
Yhteensä 53 700 51 277 691 423