2. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 9 796 5 024 1 017
Perintätoiminnan tuotot 1 222 2 294 9 916
Muut 810 260 19 32
Yhteensä 11 828 7 578 1 045 948