3. Materiaalit ja palvelut

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Ostot tilikauden aikana


Tonttien ja osakkeiden ostot 308 555
Varastojen muutos 2 816 6 774
Yhteensä 3 124 7 329