9. Satunnaiset erät

1 000 € Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Satunnaiset tuotot


Konserniavustus 16 677 13 900


16 677 13 900