Yhteiskuntavastuu

VVO:n vuokrakehitys on ennustettavaa. VVO pyrkii tasaiseen ja ennustettavaan vuokrankehitykseen muun muassa suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä korjaus- ja ylläpitotoiminnalla. VVO noudattaa toiminnassaan alan toimijoiden yhdessä laatimaa Hyvää vuokratapaa ja VVO:n vuokratapaa, jossa määritellään esimerkiksi vuokrantarkistusten enimmäismäärät.

Vuokrien määräytymisen perusteet käsitellään vuosittain myös asukashallituksessa ja alueellisissa talouden teemailloissa.

Harmaan talouden torjunnassa VVO:n käytössä olevat toimintamallit ylittävät monilta osin lain asettamat vaatimukset.

Vuokratalojen energiasäästösopimuksessa (VAETS) vuodelle 2016 asetettu säästötavoite on saavutettu ja kiinteistösähkön osalta ylitetty. Lämpötilakorjattu ominaiskulutus on pudonnut vuodesta 2009 8,6 prosenttia ja sähkön kulutus 8,1 prosenttia. Energiatehokkuuden parantuminen on saavutettu pääosin käyttö- ja ylläpitotoimenpiteillä.

Vuonna 2013 VVO:n lämpöenergian kokonaiskulutus oli 390 (412) GWh, kiinteistösähkön 50,7 (51,3) GWh ja veden kokonaiskulutus 3,6 (3,6) miljoonaa kuutiometriä. Lämpötilakorjattu lämmitysenergian ominaiskulutus putosi 2,2 (2,2) prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Vuosi 2013 oli selvästi lämpimämpi kuin 2012. Tämä selittää pääosin lämmitysenergian kokonaiskulutuksen merkittävän pienenemisen.

VVO:n kiinteistöjen lämmitysenergian tuottamisesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt olivat noin 68 000 (79 000) tCO2. VVO pyrkii vähentämään energiankäytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia käyttämällä kiinteistösähkönä hiilivapaasti tuotettua energiaa. Kaukolämpöä käytetään lämmitysmuotona 99 prosentissa kiinteistöistä.