Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

VVO:n omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä kasvoi 248 asunnolla ja oli tilikauden lopussa 40 194 (39 946) kappaletta. Asunnoista 19 526 (19 166) kuului VVO Vapaa -liiketoimintaan ja 20 668 (20 780) VVO Arava -liiketoimintaan. Tilikauden lopussa VVO omisti asuntoja 43 (45) paikkakunnalla.

VVO:n omistamien vuokra-asuntojen ja vuokratalokohteissa sijaitsevien liiketilojen kirjanpitoarvo 31.12.2013 oli 2 038,1 (1 949,5) miljoonaa euroa ja käypä arvo 3 351,1      (3 120,0) miljoonaa euroa. Kirjanpitoarvon ja käyvän arvon välinen arvoero oli 1 313,0 (1 170,5) miljoonaa euroa. Arvoeron kasvu johtui asuntojen hintojen ja vuokrien kehityksestä sekä yksittäisten kohteiden aravarajoitusten päättymisestä.

Konsernin omistamien vuokrattavien asuntojen ja vuokratalokohteissa sijaitsevien liiketilojen käypä arvo on määritetty puolivuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa lausunnon VVO:n omistamien vuokra-asuntojen ja vuokratalokohteissa sijaitsevien liiketilojen arvonmäärityksestä. Viimeisin lausunto on tilinpäätöshetkestä 31.12.2013. Käyvän arvon määrityksen perusteet on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Omavaraisuusaste käyvin arvoin laskettuna 31.12.2013 oli 41,3 (38,8) prosenttia ja osakekohtainen oma pääoma käyvin arvoin laskettuna 209,16 (178,60) euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan omavaraisuusaste 31.12.2013 oli käyvin arvoin 49,3 (48,3) prosenttia ja kirjanpitoarvoin 25,9 (26,8) prosenttia.

Konsernin omistama tonttivaranto oli tilikauden alussa noin 100 000 kem2 ja lopussa noin 120 000 kem2. Tonttivaranto lisääntyi tonttiostojen ja omien kaavakehityshankkeiden kautta. Tonttivarannon arvo taseessa oli tilikauden päättyessä noin 48 miljoonaa euroa.