Asuntovuokraus

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvänä kaikilla VVO:n toimintapaikkakunnilla. Suurin kysyntä kohdistui aiempien vuosien tapaan pienimpiin asuntoihin. Kolme neljästä asunnonhakijasta mainitsi asuntohakemuksessaan yksiön tai kaksion. 

Asuntojen taloudellinen vuokrausaste pysyi korkealla tasolla ja oli tilikaudella 98,5 (98,7) prosenttia. Tilikauden päättyessä peruskorjausten vuoksi tyhjänä oli 228 (310) asuntoa. Vaihtuvuus pieneni hieman edellisvuodesta ja oli 25,4 (25,8) prosenttia. Luku sisältää sisäiset vaihdot.

Vuokria korotettiin maaliskuussa 2013 keskimäärin 3,4 (4,9) prosenttia. Vuokratuottojen kokonaiskasvu oli tilikaudella 4,8 (6,2) prosenttia. Vuokrankorotusten lisäksi tuottojen kokonaiskasvuun vaikuttivat asuntokannan kasvu ja Markkina-tuoteryhmässä asukkaan vaihtuessa tehdyt vuokrantarkistukset.

Koko asuntokannan vuoden keskiarvovuokra oli 12,42 (11,89) €/m2/kk ja tilikauden lopussa 12,56 (12,04) euroa. Vapaan vuokranmäärityksen piiriin kuuluvien 24 799 (23 665) asunnon (Markkina-tuoteryhmä) vuokra oli keskimäärin kauden aikana 12,68 (12,13) euroa ja tilikauden lopussa 12,87 (12,21) euroa. Omakustannusvuokranmäärityksen piiriin kuuluvien 15 395 (16 281) asunnon (Omakustannus-tuoteryhmä) osalta vastaava luku oli 12,00 (11,54) euroa ja tilikauden lopussa 12,05 (11,76) euroa.

Keskimääräinen asiakkuusaika pysyi korkealla tasolla ja oli 5,9 (5,8) vuotta. Aktiivisten hakemusten (hakemus voimassa 3 kk) määrä oli tilikauden lopussa 17 847 (20 865) kappaletta. Aktiivisia hakemuksia irtisanottua asuntoa kohden oli keskimäärin 25,4 (27,3) kappaletta. Tilikauden aikana saapui uusia asuntohakemuksia
71 372 (77 266) kappaletta. Hakemusten määrän laskuun edellisvuodesta vaikutti vaihtuvuuden alenemisen myötä vähentynyt vapautuneiden asuntojen tarjonta.

Yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta vuokrasaatavien määrä vuokraustoiminnan liikevaihdosta pysyi ennallaan ja oli tilikauden päättyessä 1,2 (1,2) prosenttia. VVO:n asukasyhteistyö oli tilikaudella aktiivista. Toimintavuoden aikana kehitettiin yhteistyössä asukkaiden edustajien kanssa muun muassa VVO:n asukasetujärjestelmää. Asukkaiden mielipiteitä kartoitettiin jokavuotisella asiakastyytyväisyyskyselyllä. Tulokset olivat edellisvuoden tapaan erinomaiset. Asukkaiden suositteluhalukkuus pysyi ennätyskorkealla. Peräti 92 (92) prosenttia oli jo suositellut tai voisi suositella VVO:ta vuokranantajana.


Asiakasläheistä vuokraus- ja isännöintiprosessia sekä sähköisiä palveluita kehitettiin edelleen. Tilikauden aikana VVO:n toimintamallin kehittämistä jatkettiin tuoteryhmäajattelun mukaisesti. VVO toi ensimmäisenä toimialalla asiakkaille mahdollisuuden tehdä vuokrasopimuksen solmimiseen liittyvät toimet täysin sähköisesti vuoden 2013 marraskuun alusta lähtien vvo.fi-sivuston kautta. Palvelun käyttöönoton myötä vuokrausprosessi on nopeutunut huomattavasti.