Konsernirakenne ja siinä tapahtuneet muutokset

Konsernirakenteessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia tilikaudella.

Konserniin kuului tilikauden lopussa emoyhtiön lisäksi 169 (163) tytäryhtiötä ja 31 (35) osakkuusyhtiötä. Konsernin emoyhtiön VVO-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä ovat vuokra-asuntoja omistavat VVO Kodit Oy, VVO Vuokra-asunnot Oy, VVO Vuokratalot Oy, VVO Korkotukikiinteistöt Oy ja VVO Asunnot Oy sekä kiinteistöliiketoiminnan konsernin sisäistä ja ulkopuolista laskutusta hoitava VVO Palvelut Oy.

Lisäksi VVO-yhtymä Oyj omistaa yli 50 prosenttia 2 (7) osake- tai kiinteistöosakeyhtiöstä ja 50 prosenttia Suomen Asumisoikeus Oy:n ja SV-Asunnot Oy:n osakkeista.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi päätöksessään 19.11.2013 valituksen koskien yhden VVO:n konserniyhtiön yleishyödylliseksi nimeämistä. VVO on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä.

Konsernirakenne 31.12.2013 Tytäryhtiöt, kpl Osakkuusyhtiöt, kpl
VVO-yhtymä Oyj 1) 8 3
Alakonsernien emoyhtiöt


VVO Asunnot Oy 26 2) 13

VVO Korkotukikiinteistöt Oy 3 5

VVO Kodit Oy 108 2) 13

VVO Vuokra-asunnot Oy 7 1

VVO Vuokratalot Oy 13 2) 4
Pysäköinti- ja huoltoyhtiöt 3 2

VVO Palvelut Oy 1
Yhteensä 169 31
1) Sisältää alakonsernien emoyhtiöt ja muut esitetyt tytäryhtiöt lukuun ottamatta pysäköinti- ja huoltoyhtiöitä
2) 10 osakkuusyhtiöistä on loppukonsernissa tyttäriä