Investoinnit ja kiinteistökehitys

Tilikauden aikana VVO:lle valmistui 252 (421) vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Asunnoista valmistui Helsinkiin 138, Vantaalle 36, Keravalle 50 ja Hyvinkäälle 28.

Aloituspäätöksiä tehtiin yhteensä 721 (413) vapaarahoitteisesta asunnosta. Rakenteilla oli tilikauden lopussa yhteensä 15 kohteessa 1 020 (551) asuntoa, joista vapaarahoitteisia oli 901 (432) ja valtion pitkällä korkotuella rahoitettuja 119 (119) asuntoa. Rakenteilla olevista asunnoista sijaitsee 196 Helsingissä, 188 Espoossa, 359 Vantaalla, 44 Järvenpäässä, 28 Hämeenlinnassa, 34 Tampereella, 58 Turussa, 48 Oulussa ja 65 Jyväskylässä.

VVO osti elokuussa ICECAPITAL Housing Fund I Ky:ltä 424 asuntoa. Asunnoista 218 sijaitsee Helsingissä, 60 Espoossa ja 146 Vantaalla. Lisäksi kesäkuussa ostettiin Senaatti-kiinteistöiltä Helsingistä kiinteistökehityskohde, johon toteutetaan 27 asuntoa. Kaikki tilikaudella ostetut asunnot ovat vapaarahoitteisia.

Tilikauden aikana vuokra-asuntokannasta myytiin 446 (228) asuntoa. VVO luopui Kemissä ja Loviisassa sijainneesta vuokra-asuntokannastaan. Omistusasuntoja myytiin yhteensä 10 (23).

Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 223,2 (74,8) miljoonaa euroa ja rahavirtavaikutteiset investoinnit 208,2 (74,8) miljoonaa euroa. Investoinneista 35,3 (33,1) miljoonaa euroa kohdistui aktivoituihin korjausmenoihin. Korjausmenot olivat yhteensä 83,8 (70,8) miljoonaa euroa, josta tuloslaskelmaan kuluksi kirjattiin 48,4 (37,8) miljoonaa euroa. Investoinneista 105,9 (39,3) miljoonaa euroa kohdistui uudistuotantoon. VVO Vapaa -liiketoiminnan osuus rahavirtavaikutteisista investoinneista oli 182,8 (53,9) ja VVO Arava -liiketoiminnan osuus 21,9 (20,9) miljoonaa euroa.

Toimintavuoden aikana VVO:n kiinteistöjen hoitokustannukset ilman korjauskuluja nousivat edellisvuodesta 2,7 (5,1) prosenttia. Nousu johtui yleisestä hintojen korotuksesta ja asuntokannan lisäyksestä. Ylläpitotoiminnan tehostamisen ansiosta VVO:n vuokra-asuntojen hoitokustannukset nousivat yleistä tasoa vähemmän.

Tilikaudella huolto- ja siivoussopimukset uudistettiin ja kilpailutettiin. Tätä kautta saavutettava hyöty vuosittain on noin 3,5 miljoonaa euroa.