Hallituksen toimintakertomus

Toimintaympäristö

Talouden taantuman vuoksi työllisyystilanne ja kuluttajien luottamus talouteen heikentyivät ja johtivat yksityisen kulutuksen vähenemiseen. Heikko suhdannetilanne on siirtänyt investointihankkeiden aloituksia.

Omistusasuntojen myyntiajat kasvoivat ja kaupan volyymi laski loppuvuoden 2013 aikana.

Rakennusliikkeiden neuvotteluhalukkuus kasvoi uudistuotannon myynnin hiljentymisen myötä ja omistusasunnoiksi suunniteltuja kohteita tarjottiin vuokra-asuntotuotantoon lisääntyvässä määrin.

Kaikkein kalleimpien vuokra-asuntojen kysyntä vuokramarkkinoilla on laskenut. VVO:n tarjoamaa vastaava kysyntä on yhä korkealla tasolla. VVO:n vuokra-asuntojen käyttöaste on pysynyt hyvänä.

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui VVO:n toimintapaikkakunnilla hyvänä. Erityisesti pääkaupunkiseudulle tarvitaan lisää vuokra-asuntoja. Tuotannon painopiste on selkeästi vapaarahoitteisessa vuokra-asuntotuotannossa.

Eurokriisi ja pankkien vakavaraisuussäännökset heijastuivat yritysten toimintaan lainojen nousevina marginaaleina sekä lyhenevinä maturiteetteina. Rahoituksen saatavuuden haasteet heijastuivat myös kiinteistöalalle.

Ympäristöministeriössä on valmisteilla lainmuutoskokonaisuus, jolla on tarkoitus parantaa valtion tukeman tuotannon edellytyksiä muun muassa uuden 20 vuoden korkotukimallin avulla. Toteutuessaan lainmuutos saattaa parantaa valtion tukeman tuotannon toteuttamisedellytyksiä ja lisätä siten vuokra-asuntotuotantoa.