Tulevaisuuden näkymät

Suomen talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus jatkuu maailman talouden elpymisestä huolimatta. Palkansaajien käytettävissä olevien tulojen odotetaan supistuvan hieman. Korkotason odotetaan säilyvän poikkeuksellisen alhaisena.

Vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla. Vuokra-asuntojen tarjonnassa ei ole odotettavissa suurta muutosta. Uudistuotannon painopiste säilyy edelleen vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa.

VVO:n taloudellisen vuokrausasteen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla ja vaihtuvuuden odotetaan edelleen hieman laskevan. VVO:n vuokrankorotukset vuodelle 2014 ovat edellisvuoden tapaan maltilliset verrattuna toimialaan yleisesti. Konsernin tuloskehityksen odotetaan pysyvän hyvänä erityisesti VVO Vapaa
-liiketoiminnassa.