Liikevaihto ja tulos

VVO-konsernin liikevaihto 1.1.–31.12.2013 oli 346,6 (335,4) miljoonaa euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan liikevaihto oli 174,3 (169,5) ja VVO Arava -liiketoiminnan 183,3 (175,3) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti vuokraustoiminnan tuottojen kasvu.

Konsernin liikevoitto oli 116,2 (112,7) miljoonaa euroa eli 33,5 (33,6) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 75,9 (62,5) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy käyttöomaisuuskohteiden luovutusvoittoja ja -tappioita 8,7 (5,0) miljoonaa euroa. Tuloskehitys perustuu ylläpitokustannusten hallintaan, pieneen vaihtuvuuteen, hyvään käyttöasteeseen ja alhaisiin rahoituskuluihin. Rahoitustuottoja ja -kuluja tulokseen sisältyy -40,3 (-50,2) miljoonaa euroa. Positiivinen tuloskehitys kohdistuu erityisesti VVO Vapaa -liiketoimintaan, jonka tulos ennen veroja oli 57,2 (43,3) miljoonaa euroa. VVO Arava -liiketoiminnan tulos ennen veroja oli 18,9 (19,4) miljoonaa euroa.

VVO-konsernin korjauskustannusten kirjauskäytäntöä on tarkennettu. Kuluksi on kirjattu Omakustannus-tuoteryhmässä korjausmenoja, jotka eivät lisää tulontuottamiskykyä. Vuoden 2012 tuloslaskelma ja tase on muutettu vastaamaan tehtyjä muutoksia. Kirjauskäytännön muutos lisäsi vuoden 2013 korjauskuluja 11,4 (7,8) miljoonaa euroa.

Laskennalliset verovelat ja -saamiset on arvostettu uuden yhteisöverokannan mukaisesti. Sen omaa pääomaa lisäävä vaikutus konsernitaseeseen oli 22,6 miljoonaa euroa. Yhteisöverokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroihin ja tilikauden verojen jälkeiseen voittoon oli 19,3 miljoonaa euroa.