Asuntoja kasvukeskuksiin

Katsauskaudella VVO teki investointipäätöksiä lähes 300 miljoonan euron edestä uudisrakentamiseen, valmiin kiinteistökannan ostoihin ja korjaustoimintaan.

Uudistuotannon aloitusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden aikana tehtiin aloituspäätös 721 uuden vapaarahoitteisen asunnon rakennuttamisesta. Vuoden 2013 lopussa rakenteilla oli 1 020 vuokra-asuntoa, joista 901 oli vapaarahoitteista ja 119 korkotuettua. Uudistuotanto kohdistui kasvukeskuksiin, joissa vuokra-asuntokysyntä on suurta ja kysynnän voi olettaa säilyvän hyvänä myös tulevaisuudessa.

VVO pyrkii kasvattamaan asuntomääräänsä myös ostamalla valmista asuntokantaa kasvukeskuksista. Katsauskaudella ostettiin 443 vuokra-asuntoa, jotka kaikki ovat vapaarahoitteisia. Ostetut asunnot Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla täydentävät erinomaisesti VVO:n asuntokantaa pääkaupunkiseudulla.

Vuoden 2013 aikana realisoitiin yhteensä 446 asuntoa. VVO:n realisoinnit kohdentuvat pääosin paikkakunnille, joilla vuokra-asuntokysynnän voidaan olettaa alenevan pitkällä aikavälillä. Katsauskauden aikana VVO luopui Kemissä ja Loviisassa sijainneesta vuokra-asuntokannastaan.

VVO käytti korjaustoimintaan yhteensä 83,8 miljoonaa euroa vuoden 2013 aikana. Peruskorjausluonteisiin investointikorjauksiin käytettiin rahaa 35,3 miljoonaa euroa. Korjaustoiminnassa pyrittiin aiempaa enemmän kehittämään ja löytämään uusia tehokkaampia korjausmenetelmiä ja -tapoja. Tällä tavoitellaan korjausten nopeampaa läpimenoaikaa ja parempaa kustannustehokkuutta.

Suuria peruskorjauksia tehtiin katsauskaudella Espoossa, Helsingissä, Lahdessa, Vantaalla ja Tampereella.


Valmistuneet asunnot

kpl20002001200220032004200520062007200820092010201120122013
Asuntojen määrä859768577568430416183504112913471076421252

Peruskorjatut asunnot

kpl2010201120122013
Peruskorjatut asunnot26206310228

Asuntojen määrä

kpl20092010201120122013
Asuntojen määrä3851938747397413994640194

Rakenteilla oli

 

1020

 

vuokra-asuntoa.