Asuntojen vuokrauksen tavoitteena hyvä palvelukokemus

VVO omisti vuoden 2013 lopussa 40 194 vuokra-asuntoa 43 paikkakunnalla. Oma henkilökunta vuokraa ja isännöi VVO:n kohteet 13 paikallisessa VVO-kotikeskuksessa.

Asuntojen vuokrauksessa tavoitteena ovat asukasrakenteeltaan monipuoliset talot ja hyvä palvelukokemus, joilla tähdätään pitkiin asiakkuusaikoihin ja sen myötä asiakaskannattavuuden paranemiseen. Asiakkuuksien hallinnassa kustannustehokkuutta tavoitellaan hallitsemalla kiinteitä kuluja, hyödyntämällä volyymietuja, parantamalla asiakaskannattavuutta ja varmistamalla oman toiminnan tehokkuus.

Asunnot on jaettu kahteen tuoteryhmään vuokranmääritystä säätelevän normiston mukaisesti. Markkina-tuoteryhmä koostuu 24 799 asunnosta, joiden vuokrat määräytyvät markkinoilla vapaasti asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetun lain mukaisesti. Omakustannus-tuoteryhmään kuuluu 15 395 asuntoa, joiden vuokrat määritellään omakustannusperiaatteen mukaisesti.


Case

 

92 prosenttia asiakkaista suosittelee VVO:n asuntoja

Asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen vaatii pitkäjänteistä työtä sekä palveluprosessin ja asumisen jatkuvaa kehittämistä. Asiakastyytyväisyyttä ylläpidetään parantamalla jatkuvasti sähköisiä palveluja, panostamalla korjaustoimintaan ja lisäämällä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa.

Vuosittaisella asiakastyytyväisyyskyselyllä selvitetään tyytyväisyys VVO:n tarjoamiin asumispalveluihin kokonaisuudessaan. Katsausvuonna asiakastyytyväisyys oli pysynyt samalla erinomaisella tasolla kuin edeltävänä vuonna. Jopa 92 prosenttia kyselyyn vastanneista oli suositellut tai voisi suositella VVO:n asuntoja edelleen.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen lisäksi VVO selvittää vuosittain monin tavoin asiakkaidensa tyytyväisyyttä ja mielipiteitä asumisesta. Uudiskohteisiin muuttaneilta kysytään tyytyväisyyttä uuteen asuntoon ja sen ominaisuuksiin. Kaikille VVO:n uusille asukkaille suunnatussa kyselyssä kartoitetaan näkemyksiä lähinnä vuokrausprosessin sujuvuudesta ja asunnon valintaan liittyvistä seikoista. Viimeksi toteutetun uuden asukkaan kyselyn perusteella VVO:n asunnon valintaan vaikuttivat eniten hyvä sijainti, hyvät kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen yhteydet sekä asunnon pohjaratkaisu ja kilpailukykyinen vuokrataso.

 


Maanlaajuinen asuntojen jakauma

Pääkaupunkiseutu 16 20016200
Muu Etelä-Suomi 8 4008400
Länsi-Suomi 8 8008800
Itä- ja Pohjois-Suomi 6 8006800

Asukasrakenne

Nuoret 16–24 v.8 %
Sinkut 25–44 v.18 %
Sinkut 45–54 v.9 %
Lapsettomat parit12 %
Lapsiperheet9 %
Yksinhuoltajat10 %
Varttuneet 55–64 v.17 %
Yli 65 v.17 %

Huoneistojakauma 2013

Yksiöt 7 8537853
Kaksiot 20 55320553
Kolmiot 9 5769576
Neliöt+ 2 2122212

 

 

 

 

92 %

 

suosittelu