Hyvä asiakaskokemus ja palvelun helppous ohjaavat toimintaa

Hyvä asiakaskokemus sekä palvelun helppous ja vaivattomuus ohjaavat VVO:n toimintaa.

Yhtiö tarjoaa monipuolista ja kohtuuhintaista vuokra-asumista, jossa otetaan huomioon asukkaiden muuttuvat tarpeet. Vuorovaikutus asukkaiden kanssa ja tiivis asukasyhteistyö lisäävät asumisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

VVO hoitaa ja kehittää asunto-omaisuuttaan kustannustehokkaalla ylläpito- ja korjaustoiminnalla sekä pitkäjänteisillä investoinneilla. Asunto-omaisuuden arvonkehitys ja vuokrattavuuden varmistaminen ovat toiminnan pääpainopisteitä.

Yhtiö vahvistaa tasetta kehittämällä ja johtamalla rahoituksen-, kiinteistösalkun- ja riskienhallintaa ja panostaa henkilöstöjohtamiseen ja osaamiseen sekä innovointikyvyn kasvattamiseen. Osallistumalla aktiivisesti asuntopoliittiseen keskusteluun VVO haluaa edistää vuokra-asuntotarjonnan kasvua.