Vuokra-asumisen kehittäminen

VVO toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa parantaakseen vuokra-asumisen edellytyksiä, imagoa sekä suunnittelu- ja rakentamiskäytäntöjä. Tavoitteena on edistää hyvää rakentamista ja viihtyisien asuinympäristöjen kehitystä.

Uudet kohteet rakennetaan hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden äärelle. Viime vuosina on kehitetty asumiskonsepteja, jotka pyrkivät vastaamaan erilaisten elämäntyylien ja muuttuvien perhemuotojen tarpeisiin.

Esimerkiksi Keravan keskustaan vuonna 2013 valmistunut talo on autoton kohde, joka sijaitsee palvelujen ja aseman läheisyydessä. Myös Helsingin Jätkäsaareen vuonna 2014 valmistuva kerrostalo on autoton, mikä näkyy muun muassa hyvien julkisten yhteyksien äärelle valmistuvan talon väljissä polkupyörien säilytystiloissa. Jätkäsaareen kehitettiin myös uudenlaisia studiomaisia asuntoja, jotka palvelevat asukkaiden erilaisia elämäntyylejä vakiintuneita huoneistotyyppejä paremmin.