Tyytyväiset asukkaat, viihtyisät naapurustot

Vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten mukaan VVO:n asukkaiden tyytyväisyys VVO:n palveluihin on pysynyt erittäin hyvällä tasolla.

Asiakastyytyväisyystutkimuksella mitataan asumisviihtyvyyttä, VVO:n toimintaa ja asiakaspalvelua, huoltopalveluita, VVO:n viestintää ja asukasyhteistyötä.

Vuoden 2013 tutkimuksessa asiakastyytyväisyys pysyi korkealla, edeltävän vuoden tasolla. Kaikkein tyytyväisimpiä asumiseensa olivat nuoret, alle 25-vuotiaat ja tyytymättömimpiä 45–54-vuotiaat VVO:n asukkaat. Myös alueellisia eroja oli nähtävissä: kaikkein tyytyväisimpiä olivat Lappeenrannan, Jyväskylän ja Tampereen VVO-kotikeskusalueiden asukkaat ja kriittisimpiä pääkaupunkiseudulla asuvat.

Tyytyväisyys kiinteistön jäteaseman siisteyteen sekä huoltoyhtiön nopeuteen reagoida palvelupyyntöihin ovat esimerkkejä kehityskohteista. Saadun palautteen pohjalta kiinteistön hoito-ohjeita on tarkennettu ja laadunvalvontaa lisätty.

VVO:ta pidetään luotettavana vuokranantajana. Vastaajista 92 prosenttia oli jo suositellut tai voisi suositella VVO:ta. Noin 45 prosenttia vastaajista oli jo suositellut VVO:ta vuokranantajana. "Tämä ei ole ollut ikinä asunto tai kämppä. Tämä on KOTI", kuului erään vastaajan perustelu antamalleen suositukselle.

Innolink Research toteutti tutkimuksen heinä-elokuussa 2013, ja siihen vastasi noin 1 500 asukasta.


Asiakastyytyväisyys

2010201120122013
Asiakastyytyväisyys3,663,733,713,77