Pisteitä toimittajaverkoston ja kiinteistöhoidon laadunhallinnasta

VVO torjuu harmaata taloutta varmistamalla, että yhtiössä käytössä olevat harmaan talouden torjuntamallit ylittävät monelta osin lain vaatimukset. Kaikkien toimittajaverkostoon kuuluvien yritysten tilaajavastuutietoja valvotaan jatkuvasti, kun taas laki vaatii kolmen kuukauden välein tapahtuvaa tietojen tarkistamista.

Toimittajaverkostoon otettavien yritysten on täytettävä lain edellyttämien vaatimusten lisäksi VVO:n omat yritykseen ja sen taustahenkilöihin liittyvät kriteerit. VVO:n urakkaohjelmassa on määritelty, että urakoiden ketjuttaminen saa ulottua vain toiseen portaaseen. VVO:n ja urakoitsijan välisessä sopimuksessa on sanktioitu muun muassa henkilökortteihin liittyvät laiminlyönnit.

Kiinteistönhoidon laadunhallintajärjestelmän (Laaki) avulla pidetään yllä kiinteistöjen talotekniikan energiatehokkaita asetuksia ja varmistetaan terveelliset asumisolosuhteet. Laaki perustuu kiinteistöissä tehtäviin auditointeihin ja asiakastyytyväisyystutkimuksiin. Järjestelmällinen laadun mittaaminen ja säännölliset kehityskeskustelut kiinteistönhoitoyritysten kanssa ovat parantaneet sekä arvioitujen huoltoliikkeiden Laakin mukaisia laatupisteitä että VVO:n asiakaskyselyn kiinteistöhoitoa koskevien osioiden tuloksia.

Vuoden 2013 kiinteistönhoitajaksi valittiin kotkalainen Lasse Riisiö, joka sai kiinteistönhoidon laatumittauksessa historian korkeimman tuloksen, lähes 9 200 laatupistettä.