VVO yhteiskunnassa

VVO:n toiminta perustuu monipuolisen, turvallisen ja hyvän vuokra-asumisen tarjoamiseen. VVO pyrkii osallistumaan keskusteluun Suomen asuntopolitiikasta niin, että vuokra-asuntojen määrä voisi edelleen kasvaa muun muassa työn perässä muuttavien tarpeita vastaavaksi. VVO:n talouden vakaa kehitys ja pitkäjänteinen omistajakunta edesauttavat hyvän vuokra-asumisen kehittämistä Suomessa.

Aktiivisella ja monimuotoisella sidosryhmäyhteistyöllä VVO haluaa vaikuttaa toimialan kehittämiseen ja asuntopolitiikasta käytävään julkiseen keskusteluun. VVO toimii aktiivisesti muun muassa alan yhteisessä edunvalvontajärjestössä RAKLIssa ja sen toimikunnissa.

Lastensairaala

Case

 

VVO Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen kunnialahjoittajaksi

VVO lahjoittaa Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeeseen yhteensä 100 000 euroa vuosina 2013–14. VVO:n asukasaktiivit osallistuvat lahjoitukseen 30 000 eurolla asukashallituksen päätöksellä.