Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

VVO-yhtymä Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toimielimien tehtävät määräytyvät Suomen lainsäädännön mukaisesti. VVO noudattaa hallituksen määrittämiä hallinnointiperiaatteita, jotka perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa päätöksenteossa ja hallinnossa Suomen lakeja ja säännöksiä sekä yhtiöjärjestystä.

VVO-yhtymä Oyj laatii konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja osavuosikatsaukset Suomen kirjanpitolain ja asetuksen sekä osakeyhtiölain mukaisesti.