Viestintä ja tiedotus

Turvatakseen tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäristön VVO pyrkii varmistamaan, että yhtiön sisäinen ja ulkoinen viestintä on avointa ja läpinäkyvää. Keskeiset toimintaperiaatteet ja -ohjeet on kuvattu VVO:n intranetissä, mikä varmistaa tiedottamisen koko organisaatiotasolle.

Viestinnän tehtävänä on tiedottaa eri sidosryhmiä yhtiötä koskevista asioista. Tavoitteena on tarjota oikeaa, riittävää ja ajankohtaista tietoa säännöllisesti, tasapuolisesti ja samanaikaisesti kaikille osapuolille.

Yhtiön kaikki tiedotteet ja keskeiset yhtiön taloutta koskevat johdon esitysmateriaalit ovat heti julkistamisen jälkeen nähtävissä yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.vvo.fi.