Toiminnallinen ja taloudellinen kehitys

VVO:n liikevaihdon kasvu ja tuloskehitys oli vakaata ja vahvaa. Vuokrausaste pysyi korkeana ja rakenteilla oli merkittävä määrä asuntoja – vuoden lopussa 1 020. Tulevaisuuteen investoiminen näkyi uudistuotannon lisäksi myös mittavana korjaustoimintana.

  • Liikevaihto oli 346,6 (335,4) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti vuokraustoiminnan tuottojen kasvu.
  • Tulos ennen veroja oli 75,9 (62,5) miljoonaa euroa. Tuloskehitys kohdistui erityisesti VVO Vapaa -liiketoimintaan ja perustui ylläpitokustannusten hallintaan, pieneen vaihtuvuuteen, hyvään käyttöasteeseen ja alhaisiin rahoituskuluihin.
  • Taloudellinen vuokrausaste pysyi korkeana ja oli 98,5 (98,7) prosenttia.
  • Vaihtuvuus pieneni edellisvuodesta ja oli 25,4 (25,8) prosenttia.
  • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 020 (551) vuokra-asuntoa.
  • Konsernin omistuksessa oli 40 194 (39 946) vuokra-asuntoa 31.12.2013.
  • Käypä arvo oli 3,4 miljardia euroa.
  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 223,2 (74,8) miljoonaa euroa.

    

Avainluvut viideltä vuodelta

VVO-konserni


2013 2012 2011 2010 2009
Liikevaihto, M€ 346,6 335,4 327,3 328,6 342,9
Liikevoitto, M€ 116,2 112,7 105,7 100,6 98,2
% liikevaihdosta 33,5 33,6 32,3 30,6 28,7
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja, M€
75,9 62,5 55,8 57,5 41,0
% liikevaihdosta 21,9 18,6 17,1 17,5 12,0
Taseen loppusumma, M€ 2 468,5 2 276,1 2 252,2 2 184,2 2 170,6
Oman pääoman
tuotto-% (ROE)
15,5 10,6 11,2 11,3 9,2
Sijoitetun pääoman
tuotto-% (ROI)
5,5 5,5 5,2 5,1 5,1
Omavaraisuusaste
kirjanpitoarvoin, %
20,7 19,8 18,5 17,7 15,3
Omavaraisuusaste, käyvin arvoin, % 41,3 38,8


Asunnot ja liiketilat
käyvin arvoin, M€
3 351,1 3 120,0


Rahavirtavaikutteiset
investoinnit, M€
208,2 74,8 121,5 119,7 106,3
Osakekohtainen tulos, € 1) 10,07 6,19 6,07 5,49 4,30
Osinko / osake, € 1) 2) 2,20 2,00 1,60 1,50 1,20
Osinko / tulos, % 2) 21,8 32,3 26,4 27,3 27,9
Asuntokanta, kpl 40 194 39 946 39 741 38 747 38 519
Keskivuokra €/m2/kk 3) 12,42 11,89 11,26 10,79 10,44
Henkilöstö vuoden lopussa 324 335 338 339 332


1) Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu kunkin vuoden osakkeiden lukumäärän mukaan.
2) Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 2,20 € / osake
3) Koko vuoden keskivuokra


Liikevaihto

M€20092010201120122013
Liikevaihto342,9328,6327,3335,4346,6

Liikevoitto

M€20092010201120122013
Liikevoitto98,2100,6105,7112,7116,2

Tuloskehitys

M€20092010201120122013
Tulos ennen veroja41,057,555,862,575,9

Taloudellinen käyttöaste

%2010201120122013
Taloudellinen käyttöaste98,698,798,798,5

Omavaraisuusaste

%20092010201120122013
Kirjanpitoarvo15,317,718,519,820,7
Käypä arvo38,841,3

Arvonkehitys

Mrd €20092010201120122013
Tasearvo1,91,81,91,92,0
Käypä arvo3,13,4

Rahavirtavaikutteiset investoinnit

M€20092010201120122013
Rahavirtavaikutteiset investoinnit106,3119,7121,574,8208,2

Osakekohtainen tulos

20092010201120122013
VVO Vapaa tulos (jakokelpoinen tulos)2,43,43,34,276,98
VVO Arava tulos1,512,052,741,923,09

Osinko/osake

20092010201120122013
Osinko/osake1,21,51,622,2

Vuokra-asuntokanta

Pylväät 1
Markkinavuokra 24 79924799
Omakustannusvuokra 15 39515395