Toimitusjohtajan katsaus

Helppo asiointi, turvallinen asuminen ja asukasyhteistyö vauhdittivat tavoitteeseen

Katsauskaudella vuokra-asuntojen kysyntä oli suurta ja käyttöaste pysyi erinomaisella tasolla. Uudiskohdeinvestoinnit vastasivat asiakkaiden tarpeisiin ja investointeja jatketaan alueille, joilla vuokra-asumiselle on pitkäaikaista kysyntää. Erityisesti pääkaupunkiseudulle tarvitaan lisää vuokra-asuntoja.

Eurokriisi ja pankkien vakavaraisuusääntelyn kiristyminen heijastuivat toimialaan katsauskauden aikana. VVO säilytti kuitenkin kiinnostavuutensa rahoittajien keskuudessa, mikä näkyi viime keväänä pankkirahoituksen toimivuutena ja joukkovelkakirjalainan ylimerkintänä.

Investointimme olivat noin 220 miljoonaa euroa vuonna 2013. Kasvatimme vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrää sekä rakennuttamalla uusia kiinteistöjä että ostamalla jo valmista kiinteistökantaa. Investoinnit jatkuvat tulevaisuudessa – jopa vahvemmin.

Lisäksi pystymme jatkossa kohdentamaan korjaustoimintaa aiempaa paremmin vuonna 2013 käyttöön otettujen määräaikaistarkastusten avulla. Kiinteistönhoidon ja siivouksen kustannustehokkuus on lisääntynyt kilpailutuksen ja sopimusten päivitysten ansiosta.

Vuoden lopussa rakenteilla oli 1 020 vuokra-asuntoa, jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Järvenpäässä, Hämeenlinnassa, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä. Katsauskauden aikana valmistui 252 vapaarahoitteista asuntoa pääkaupunkiseudulle, Keravalle ja Hyvinkäälle. Haluamme vastata kasvukeskusten vuokra-asuntokysyntään ja kasvattaa vuokra-asuntojen määrää myös tulevaisuudessa hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien äärellä.

Yleisestä laskusuhdanteesta huolimatta otimme vuoden 2013 aikana monta onnistunutta askelta matkalla kohti tavoitettamme olla halutuin ja tehokkain vuokranantaja. Toimintaamme ovat ohjanneet hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen, asiakaspalvelun jatkuva kehittäminen ja asiakastyytyväisyyden vaaliminen. Otimme muun muassa onnistuneesti käyttöön vuokrasopimuksen tekemisen alusta loppuun täysin sähköisesti ensimmäisenä toimialalla. Näin helpotamme asiointia vuokraustilanteessa ja teemme palvelun entistä sujuvammaksi.

Osana strategian toteutusta päätimme perustaa Asiakaspalvelukeskuksen voidaksemme palvella asiakkaitamme vielä nykyistä paremmin ja yhdenmukaisemmin. Tiivis vuorovaikutus ja yhteistyö asukkaiden sekä asukashallituksen kanssa suuntasivat kehitystyötä. Strategiset tavoitteemme tarkoittavat myös monipuolisen tarjonnan kehittämistä turvallisena vuokranantajana.

Talouden taantuma vaikuttaa taittuneen katsauskauden lopussa ja hitaan kasvun odotetaan jatkuvan vuoden 2014 aikana. Vuokra-asuntojen kysynnän ja käyttöasteen ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla. Kehitämme toimintaamme yhä asiakasläheisemmäksi helpon asioinnin, joustavan palvelun ja turvallisen asumisen vuokranantajana.

Henkilöstön osallistuminen ja osaaminen sekä reilu yrityskulttuuri ovat VVO:n menestymisen avaintekijöitä. Lämmin kiitos koko VVO:n henkilöstölle ja kaikille sidosryhmille! Teitte katsauskaudesta onnistuneen ja teidän kanssanne on hyvä jatkaa uuteen kauteen.

Jani Nieminen