Energiatehokkuutta asumisviihtyvyydestä tinkimättä

Suomessa rakennusten energiankulutus on 39 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta. Se merkitsee 30 prosentin osuutta kasvihuonekaasupäästöistä. VVO:n toiminnan merkittävin ympäristövaikutus tulee kiinteistöjen energiankulutuksesta.

Energiaa säästämällä hillitään kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousua ja vähennetään samalla kasvihuonekaasupäästöjä. Energiakustannusten (lämpö, sähkö ja vesi) osuus kiinteistöjen hoitokuluista on VVO:lla noin 36 prosenttia. Ilman säästötoimenpiteitä energiakustannusten osuus olisi kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti energianhinnan nousun takia.

VVO:n kiinteistökannan energiankäyttöä tehostetaan lähinnä erilaisilla ylläpitoon ja käyttöön liittyvillä toimenpiteillä tinkimättä asumisviihtyvyydestä ja hyvistä asumisolosuhteista. VVO:n toiminnan lähtökohtana ovat terveelliset ja turvalliset asumisolosuhteet.

Asumisolosuhteiden mittaamista on lisätty viime vuosien aikana merkittävästi. Uusissa kiinteistöissä mitataan huonelämpötiloja ja ilmanvaihdon toimintaa automaattisesti. Vanhemmissa taloissa mittaukset tehdään säännöllisinä otantamittauksina. Lisääntyneen mittaustiedon avulla voidaan varmistaa, että kiinteistöjen säädöt ovat energiatehokkaat ja huoneistojen sisäolosuhteet ovat mahdollisimman oikeat.

VVO on mukana kehittämässä asumisen elinkaaritehokkaita ratkaisuja uudis- ja korjausrakentamisessa. Kiristyneet rakentamismääräykset ohjaavat osaltaan energiankäytön tehostamiseen. VVO lisää tulevina vuosina ilmanvaihdon lämmön talteenottoa rakennuskannassa lämpöpumppujen avulla.

VVo ja Caverion


Case

 

Rakennusautomaatiolla ja aurinkosähköllä energiatehokkuutta

VVO ja Caverion sopivat marraskuussa talotekniikan toteutuksesta Vantaan Tikkurilaan rakennettavaan asuinkiinteistöön. Sopimus sisältää kokonaistalotekniikan (LVISA) suunnittelunohjauksen ja toteutuksen.

Uusi asuintalo, As. Oy Vantaan Lauri Korpisen katu 10, sijoittuu Tikkurilan aseman läheisyyteen, tulevan matkakeskuksen viereen. Kokonaisuutena hanke on VVO:n historian suurin: taloon tulee kaiken kaikkiaan 188 asuntoa. Hankkeessa toteutetaan tarpeenmukainen ilmanvaihdon ohjaus automatiikan avulla.

Energiakustannusten osuus koko toimialan kiinteistöjen ylläpitokustannuksista on noussut merkittävästi koko 2000-luvun ajan. Uudistuotannossa pyritään turvaamaan oikeat ja miellyttävät asumisolosuhteet energiatehokkaalla tavalla.

Tikkurilan kohteen hankesuunnittelun peruslähtökohtana on ollut energiatehokkuus ja kiristyvät rakennusten energiamääräykset. Valituissa taloteknisissä ratkaisuissa yhdistyvät energiatehokkuus ja asumisen helppous. Erityistä huomiota on kiinnitetty sisäilmaolosuhteisiin, kuten lämmönhallintaan ja ilmanvaihtoon.

Taloon asennettavan edistyksellisen rakennusautomaatiojärjestelmän avulla voidaan ohjata esimerkiksi yksittäisen asunnon märkätilojen lattialämmitystä tai ilmanvaihdon määrää, kun asunnossa ei oleskella. Talossa käytetään uusiutuvana energiana aurinkosähköä, jolla katetaan merkittävä osa muun muassa ilmanvaihtokoneiden ja pumppujen sähköntarpeesta.

 

Lämmön, veden ja kiinteistösähkön ominaiskulutuksen kehittyminen

(2009 = 100)20092010201120122013
Lämpöenergia10096959391
Vesi10098979695
Kiinteistösähkö10099959492