Kohtuuhintainen asuminen

VVO:n tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja korkean asuntokysynnän alueilla. Hyvällä taloudenhoidolla sekä suunnitelmallisella kiinteistöjen ylläpidolla ja ennakoivalla korjaustoiminnalla pidetään vuokrien kehitys kohtuullisena ja ennustettavana asumiskustannusten noususta huolimatta. Myös uudiskohteiden rakentamisella lisätään vuokra-asuntojen tarjontaa ja varmistetaan vuokrien kohtuullisuutta.

VVO:ssa on määritelty vuokrien tasokorotuksien enimmäismäärät VVO:n vuokratavan mukaisesti. Asukashallituksella on mahdollisuus antaa lausunto vuokranmääräytymisperusteista.