Asumisen turvallisuus

VVO:n vuokralaiset asuvat turvallisesti ja laadukkaasti. Vuokrauksen koko palveluketju: asunnon vuokraus, isännöinti, huollon laadunvalvonta, tehdään VVO:n oman henkilökunnan voimin.

Asukasvalinnoissa pyritään monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoisiin asuinalueisiin. Myös naapuriyhteisöjen syntyminen on merkittävä asumisviihtyvyyttä ja koettua turvallisuutta lisäävä tekijä.

VVO panostaa asuinympäristöjen turvallisuuteen ja riskitekijöiden minimointiin. Pelastussuunnitelmat päivitettiin katsauskaudella. Myös VVO:n uusituissa kiinteistönhoitosopimuksissa on korostettu monia turvallisuustekijöitä, kuten hyvin hoidettuja kulkureittejä, toimivia leikkivälineitä, hyvää valaistusta ja ajantasaista lukitusta.