Asiakasvuorovaikutus ja asukasyhteistyö

Asukasyhteistyötä on kehitetty koko VVO:n koko 45-vuotisen toiminnan ajan. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asumiseensa ja asukkaita koskeviin VVO:n toimintatapoihin asukasyhteistyön puitteissa.

Nimetyissä asukastoiminnan tehtävissä eli talotoimikunnan puheenjohtajina, varapuheenjohtajina, asiantuntijoina ja talon turvallisuuspäällikköinä toimii noin 2 300 henkilöä. Lisäksi talotoimikunnissa on jäseniä noin 2 500.

VVO:n asukashallitus, VVO:n asukkaita edustava ylin toimielin, järjestäytyi joulukuussa 2013. Uuden asukashallituksen toimikausi alkoi 1.1.2014. Asukashallitus valitaan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan, ja sen puheenjohtajana jatkaa vuonna 2014 Jarmo Natunen Helsingistä. Asukashallituksessa on jäsen ja varajäsen jokaiselta VVO-kotikeskusalueelta.

Asukashallituksen kautta VVO saa välitöntä palautetta asiakasrajapinnasta. Lisäksi asukashallitus ottaa kantaa ajankohtaisiin asuntopoliittisiin kysymyksiin ja toimii aktiivisena asukasraatina, jonka mielipiteisiin VVO tukeutuu päättäessään asumiseen vaikuttavista linjauksista. VVO:n asukashallitus antoi muun muassa julkilausuman valtakunnallisen vuokrien tasausjärjestelmän säilyttämisen puolesta asuntoministeri Pia Viitaselle joulukuussa 2013.

Asukkaiden edustajilla on mahdollisuus antaa lausunto vuokranmääräytymisperusteista Omakustannus- ja Markkina-tuoteryhmään kuuluvien kiinteistöjen osalta.

Vuonna 2013 väistyvä asukashallitus laatii päättyvästä kaksivuotiskaudestaan vapaamuotoisen toimintakertomuksen.

Asukkaille pidettyjä talouden teema-iltoja oli vuonna 2013 yhteensä 14.


Case

 

Asukasedut käytettävissä koko asiakkuusajan

Asukaseduilla VVO palkitsee asukkaitaan koko asiakkuusajan. Asukasetuja voi hyödyntää heti, kun vuokrasopimus VVO:n kanssa on solmittu.

Uusi VVO:n asukas saa heti muuttaessaan käyttöönsä maaliedun, joka sisältää maalit ja tarvikkeet kodin uudistamiseen. Tämän lisäksi VVO:n asukkaana on oikeutettu erilaisiin alennusetuihin ja tapahtumiin.

Kolmen vuoden asumisen jälkeen asukkaalla on mahdollisuus saada 250 euron vuokravakuus takaisin. Lisää tietoa asukaseduista verkkosivustolta www.vvo.fi/asukasedut.