Kestävät vuokratuotot

VVO:n vuokrakehitys on ennustettavaa. Korjauksiin varaudutaan kiinteistön koko elinkaaren ajan. VVO:n vuokratavassa määritellään vuokrien tasokorotuksien enimmäismäärät. Omakustannusvuokrien määräytymisen perusteet käsitellään ja hyväksytään vuosittain asukashallituksessa ja asukashallinnon talouden teemailloissa.

VVO:n vuokrat määräytyvät joko markkinaehtoisesti tai omakustannusperusteisesti. Yhtiön vuokra-asuntokannasta noin 62 prosenttia on vuokran määräytymiseltään markkinaehtoisia ja noin 38 prosenttia omakustannusperusteisia. Vuokrilla katetaan pitkäjänteinen kiinteistöjen ylläpito. Markkinaperusteisessa vuokraustoiminnassa asuntojen vuokrat ovat vapaasti määritettäviä. VVO määrittelee markkinaehtoiset vuokransa siten, että ne tukevat yrityksen strategisia tavoitteita.

VVO pyrkii löytämään toimintamalleja, jotka tekevät asunnon vuokraamisen kynnyksen matalaksi. Vuokravakuus on 250 euroa, ja se palautetaan kolmen asumisvuoden jälkeen. Katsauskaudella on luovuttu ensimmäisen kuukauden vuokran ennakkomaksusta. Myös mahdollisia vuokranmaksuvaikeuksia hoidetaan ennakoivasti yhdessä asukkaiden kanssa.


Keskivuokra

€/m2/kk20092010201120122013
Keskivuokra10,4410,7911,2611,8912,42

Vuokravakuus

 

250 €