Kannattavat kiinteistöinvestoinnit ja omaisuuden arvon säilyminen

Vahva taloudellinen asema mahdollistaa investointien rahoituksen epävakaissakin rahoitusmarkkinatilanteissa ja taantumassa. Vastuulliseen kiinteistöomistukseen kuuluu korjaustoiminnan suunnitelmallisuus. Siten varmistetaan kiinteistöjen arvon säilyminen.

Asunto-omaisuutta kehitetään vastaamaan mahdollisimman hyvin vuokra-asuntokysyntää. Uudistuotantoa rakennetaan kasvukeskuksiin, sillä sijainti ja liikenneyhteydet sekä alueelliset kehitysnäkymät ovat vuokralaisille tärkeitä asunnon valintakriteerejä.

Investointeja ja kiinteistöjen ylläpitoa tehostetaan ja jatkossa tavoitteena on kohdentaa myös kiinteistöjen ylläpidon resursseja entistä tehokkaammin. Selkeät suunnittelu- ja korjausohjeet varmistavat tuotannon laadun, elinkaarikestävyyden, ylläpidon kustannustehokkuuden sekä asiakkaan tarpeiden huomioimisen.