Henkilöstön hyvinvointi

VVO:n tavoitteena on hyvinvoiva, taitavasti johdettu, tasa-arvoinen ja työssään kehittyvä henkilöstö. Henkilöstöjohtamisen periaatteita ovat työntekijöiden tasapuolinen, arvostava ja reilu kohtelu sekä oikeudenmukainen, tavoitteellinen ja sovittuja menettelyjä noudattava toiminta.

Työyhteisön toimivuus varmistetaan hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä sekä määritellyillä vastuilla ja toimintatavoilla. Henkilöstön työkykyä tuetaan monipuolisesti muun muassa hyvinvointieduilla, kattavilla työterveyshuollon palveluilla ja koulutuksella.

Lisäksi VVO:lla on työyhteisön toimivuuden ja terveyden tueksi runsas valikoima muitakin henkilöstöetuja ja -tapahtumia sekä työsuhde-eduiksi luettavia palveluita. VVO:lla on myös erilaisia menettelytapoja ja työkaluja riskitekijöiden ennaltaehkäisyyn ja ongelmiin puuttumiseen.

Case

 

Henkilöstötutkimus

Vuosittain toteutettavan henkilöstötutkimuksen mukaan työntekijöiden tyytyväisyys VVO:hon työnantajana oli entistäkin korkeammalla tasolla ja huomattavasti parempi kuin vertailuyrityksissä.

VVO:n henkilöstö on tutkimuksen mukaan erityisen tyytyväinen yksiköiden toiminnan tehokkuuteen ja joustavuuteen, esimiestyöhön, työnantajakuvaan ja johtamiskulttuuriin. VVO:n PeoplePower-luokitus oli paras mahdollinen AAA. PeoplePower-mittari pureutuu kolmeen osa-alueeseen: henkilöstön sitoutumiseen, johtamiskulttuuriin ja suorituskyvyn edellytyksiin.