Segmenttituloslaskelma

1 000 € VVO
Vapaa
1–12/2013
VVO
Arava
1–12/2013
Konserni-
yhdistely-
toimen-piteet
Konserni
1–12/2013
VVO
Vapaa
1–12/2012
VVO
Arava
1–12/2012
Konserni-
yhdistely-
toimen-piteet
Konserni
1–12/2012
Ulkoinen liikevaihto 165 943 180 631 36 346 610 161 590 173 807 32 335 430
Sisäinen liikevaihto 8 391 2 703 -11 094 0 7 928 1 475 -9 403 0
Liikevaihto yhteensä 174 334 183 334 -11 058 346 610 169 518 175 282 -9 370 335 430

Liiketoiminnan
muut tuotot
10 449 1 179 200 11 828 6 748 830
7 578

Poistot ja
arvonalentumiset
-27 728 -25 999 27 -53 700 -25 710 -25 587 20 -51 277
Osuus osakkuus-yritysten tuloksesta 71 331 -50 353 33 27 -58 1

Liiketoiminnan
ulkoiset kulut
-90 977 -97 879 -63 -188 919 -92 976 -85 899 -182 -179 057
Liiketoiminnan
sisäiset kulut
-1 936 -9 168 11 104 0 -1 601 -8 211 9 812 0
Liiketoiminnan muut
kulut yhteensä
-92 913 -107 047 11 041 -188 919 -94 577 -94 110 9 629 -179 057

Liikevoitto 64 213 51 798 160 116 172 56 012 56 441 221 112 674
Ulkoiset rahoitus-
tuotot ja -kulut
-17 688 -22 615 0 -40 303 -23 357 -26 830 0 -50 187
Sisäiset rahoitus-
tuotot ja -kulut
5 645 -5 283 -363 0 5 600 -5 228 -373 0
Rahoitustuotot ja
-kulut
-12 043 -27 898 -363 -40 303 -17 756 -32 058 -373 -50 187

Tulos ennen satunnaisia
eriä ja veroja
52 170 23 901 -203 75 868 38 255 24 384 -152 62 487